Trump als rolmodel

Ik neem u terug naar één van de hoogtepunten van de Democratische conventie, de speech van Michelle Obama. Een voorbeeld uit haar speech wil ik toelichten, namelijk hoe ze benadrukt dat Amerikanen ook stemmen op het rolmodel voor hun kinderen.

Michelle gaf de verkiezingen een betekenis waarbij de stemmers bepalen wie de komende vier tot acht jaar naast president ook het rolmodel zal zijn voor onze kinderen. Zo gaf ze inzicht in hoe zij en haar man hun functie wilde uitoefenen. Hun taal en hun acties moesten niet alleen een voorbeeld zijn voor hun kinderen, maar voor alle jonge Amerikanen. En zo vertelde Michelle, deze verkiezing gaat dan niet om Democraat of Republikein, niet links of rechts, maar om wie het rolmodel wordt, wie het voorbeeldgedrag mag gaan tonen.

Het belang van voorbeeldgedrag voor een ethische omgeving

Er zijn 6 elementen[1] die een ‘ethische omgeving’ beïnvloeden. Deze elementen worden door Booth en Schulz als volgt benoemd, in een kort filmpje ga ik dieper in op deze elementen.

Voorbeeldgedrag op de werkvloer – wees relevant!

Als leidinggevende ben je gewenst of ongewenst een rolmodel. Onderzoek op onderzoek toont aan dat de woorden en de acties van leidinggevenden een zeer grote impact hebben op het gedrag van medewerkers. Kortom leidinggevenden moeten heel duidelijk weten en uitleven welk gedrag gewenst is. Dat betekent dat het ‘gewenste’ gedrag bekend moet zijn bij de leiders van een organisatie. Vanuit de praktijk heb ik daarbij geleerd dat een leider wel relevant moet zijn voor een groep medewerkers. Indien je als leidinggevende vooral in overleg zit en nauwelijks zichtbaar bent voor de mensen op de werkvloer, ben je minder relevant voor een medewerker. Laat staan dat je dan autoriteit bent in het voorbeeldgedrag dat je laat zien. Kortom zorg voor een goede verbinding met de werkvloer en laat daar gewenst gedrag zien.

Welke rolmodellen bestaan er in jouw omgeving? Is dat jouw leidinggevende of een directe collega? De woorden die zij spreken en het gedrag dat zij laten zien, is dat voor jou ook een voorbeeld?

[1] Booth, P., & Schulz, A. K. D. (2004). The impact of an ethical environment on managers’ project evaluation judgments under agency problem conditions. Accounting, Organizations & Society, 29(5/6), 473. http://doi.org/10.1016/S0361-3682(03)00012-6

Verder lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *