Publicatie in het Financieel Dagblad

CO worstelt met nieuwe rol als hoeder van integriteit binnen concern
Afgelopen week is in het Financieel Dagblad een publicatie verschenen op basis van het onderzoek dat ik in samenwerking met Micheal Page en Risk & Compliance Platform Europe heb uitgevoerd. Klik onderstaand om het artikel te lezen.

co-worstelt-met-nieuwe-rol-als-hoeder-van-integriteit-binnen-concern


Onderstaand een fragment uit het artikel waarin wordt verwezen naar mijn onderzoek: 

Deze grotere focus op integriteit heeft ook zijn weerslag op de werkzaamheden van compliance officers, meldt Vermeulen. ‘Zij merken in meerderheid dat binnen het bedrijf waar zij werken door de top wordt gesproken over het belang van een cultuur- en gedragsverandering. Maar erover spreken is één, het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen blijkt een ander verhaal.’

Cultuur en gedrag wordt volgens Vermeulen door het topmanagement, in met name de financiële sector, nog te veel met de mond beleden. Het is een beeld dat ook naar voren komt uit een recent onderzoek van adviesbureau House of Performance en personeelswerver Michael Page onder zo’n 200 compliance officers. Zo geeft 83% van de ondervraagden aan dat binnen het bedrijf waar hij werkt de overtuiging leeft dat alleen het opvolgen van regels niet voldoende is om bijvoorbeeld schandalen te voorkomen. Een ruime meerderheid stelt dat er op de werkvloer en in de top gesproken wordt over de waarden achter de regels en 75% van de compliance officers herkent binnen de onderneming een verschuiving van aandacht van regels naar gedrag en cultuur.

Maar tegelijkertijd zegt ruim een derde van de compliance officers nog vooral bezig te zijn met het implementeren van wet- en regelgeving. 35% geeft aan dat de kernwaarden van zijn bedrijf niet terug te zien zijn in het gedrag van collega’s en de helft van de geënquêteerden vindt dat de top van het bedrijf geen leidende rol pakt bij het veranderen van gedrag en cultuur.

 

 

Verder lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *